دولت یازدهم به صنعت پالایش و پخش خیانت کرد ۲۳ مهر ۱۳۹۹
سهامداران هیچ تلاشی برای تامین مالی نکردند؛

دولت یازدهم به صنعت پالایش و پخش خیانت کرد

با آغاز دولت یازدهم، شرکت پالایش و پخش دیگر هیچ اهمیتی برای پروژه آناهیتا قائل نبود و هیچ پولی تزریق نشد. درباره پالایشگاه هرمز هیچ گزارشی ارائه نداد و پالایشگاه خوزستان را تعطیل کرد.