خانه مدیران صنعت نفت آغاز به‌کار می‌کند ۱۷ آبان ۱۴۰۱
با ابلاغ نظام جامع توسعه مدیریت صنعت نفت

خانه مدیران صنعت نفت آغاز به‌کار می‌کند

خانه مدیران صنعت نفت با ابلاغ نظام جامع توسعه مدیریت صنعت نفت آغاز به‌کار می‌کند.