40 درصد مشتركان مشمول پاداش‌هاي مديريت مصرف شدند ۲۹ تیر ۱۴۰۱
معاون هماهنگي توزيع توانير:

40 درصد مشتركان مشمول پاداش‌هاي مديريت مصرف شدند

معاون هماهنگي توزيع توانير با بیان اینکه بسياري از مناطق كشور همانند ساير نقاط جهان با گرماي شديدي روبه رو هستند، گفت: قبوض صادر شده نشان می‌دهد که حدود ۴۰ درصد مشترکان مشمول پاداش صرفه‌جویی شده‌اند و مدیریت مصرف توسط مشترکان در جریان است.