وضعيت پايداري شبكه برق امسال با سال گذشته قابل مقايسه نيست/ آخرين وضعيت تامين برق شهركهاي صنعتي ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
سخنگوي صنعت برق توضيح داد

وضعيت پايداري شبكه برق امسال با سال گذشته قابل مقايسه نيست/ آخرين وضعيت تامين برق شهركهاي صنعتي

سخنگوي صنعت برق تصريح كرد: شرايط تامين برق امسال با سال گذشته قابل مقايسه نيست. با اجراي برنامه هاي مديريت مصرف برق در تمامي بخش ها، تابستان امسال را با كم ترين محدوديت پشت سر خواهيم گذاشت كه همكاري مردم در آن نقش به سزايي دارد

قرارگاه عملياتي گذر از اوج بار سال 1401 آغاز به كار كرد ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

قرارگاه عملياتي گذر از اوج بار سال 1401 آغاز به كار كرد

قرارگاه عملياتي گذر از اوج بار سال 1401 با حضور وزير نيرو در شركت مديريت شبكه برق ايران و به منظور مديريت توليد و مصرف برق در تابستان سال 1401 كار خود را آغاز كرد.