بازدید مدیران توانیر از فعالیت‌های شرکت توزیع برق ۰۷ خرداد ۱۳۹۹

بازدید مدیران توانیر از فعالیت‌های شرکت توزیع برق

رجبی مشهدی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر و  مدقق مدیر کل دفتر فنی و مهندسی توزیع (هوشمند سازی و فناوری‌های نوین) شرکت توانیر از فعالیت‌ها و دستاورد‌های شرکت توزیع برق مشهد بازدید کردند.