نخستین مدرسه تابستانه آب و محیط زیست آغاز به کار کرد ۱۲ شهریور ۱۴۰۱

نخستین مدرسه تابستانه آب و محیط زیست آغاز به کار کرد

نخستین مدرسه تابستانه آب و محیط زیست در موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو شروع به کار کرد.