نشت شدید نفت در سیبری و هشدار گروه های محیط زیست ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

نشت شدید نفت در سیبری و هشدار گروه های محیط زیست

با نشت ۲۰ هزار تن نفت به رودی در داخل مدار شمالگان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، وضعیت اضطراری اعلام کرده است.