۲ ایرانی در جمع برندگان مسابقه هنری UNEP در منطقه آسیا و اقیانوسیه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

۲ ایرانی در جمع برندگان مسابقه هنری UNEP در منطقه آسیا و اقیانوسیه

با اعلام اسامی برندگان مسابقه هنری UNEP در منطقه آسیا و اقیانوسیه، ۲ نوجوان هنرمند ایرانی در جمع برندگان این مسابقه قرار گرفتند.