۵۷ درصد مخازن سوخت نیروگاه‌های کشور پر هستند ۳۰ مهر ۱۴۰۱
درصورت تکمیل ذخایر سوخت مشکلی در تامین برق زمستان نیست

۵۷ درصد مخازن سوخت نیروگاه‌های کشور پر هستند

سخنگوی صنعت برق از پر بودن ۵۷ درصد مخازن سوخت نیروگاه‌های کشور خبر داد و گفت: بر اساس توافقات صورت گرفته با وزارت نفت در صورت تکمیل ذخایر سوخت تا قبل از شروع فصل سرد در تامین برق زمستان مشکلی نخواهیم داشت.