سامانه ارت مخازن ذخیره سازی نفت پایانه نفتی خارک اصلاح شد ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

سامانه ارت مخازن ذخیره سازی نفت پایانه نفتی خارک اصلاح شد

سرپرست شرکت پایانه‌های نفتی ایران گفت: به منظور افزایش قابلیت اطمینان، سامانه ارت مخازن ذخیره سازی نفت پایانه نفتی خارک اصلاح شد.