سومین نفتکش ایرانی حامل بنزین امروز به ونزوئلا رسید ۰۷ خرداد ۱۳۹۹

سومین نفتکش ایرانی حامل بنزین امروز به ونزوئلا رسید

سومین نفتکش ایرانی حامل بنزین به مقصد ونزوئلا روز سه شنبه به منطقه اقتصادی انحصاری این کشور نزدیک شد.