توان کامل ایران برای صادرات نیروگاه‌های گازی ۱۶ آذر ۱۳۹۸

توان کامل ایران برای صادرات نیروگاه‌های گازی

مدیرعامل شرکت ساتکاب از توان صددرصدی برای ساخت همه بخش‌های نیروگاه گازی و صادرات آن به دیگر کشور‌ها خبر داد.