ایجاد نهاد رگولاتوری و قیمت واقعی برق ۱۸ اسفند ۱۳۹۷

ایجاد نهاد رگولاتوری و قیمت واقعی برق

تاکید به تعیین نهاد رگولاتوری و به تبع آن کوچک کردن دولت، اصلاح ساختار قیمت بر مبنای نرخ های واقعی، بازنگری در فروش برق در بورس انرژی و حمایت از تولیدکنندگان برق، اقتصادی کردن صنعت برق موضوعات مورد بررسی در نشست سالانه سندیکای تولیدکنندگان برق بود.