انرژی‌ تجدیدپذیر ،اقتصادی‌ترین روش تامین برق در دنیا ۰۶ اسفند ۱۳۹۷

انرژی‌ تجدیدپذیر ،اقتصادی‌ترین روش تامین برق در دنیا

رئیس ساتبا با اشاره به باور نادرستی که تجدیدپذیرها را انرژی لوکس می‌داند، گفت: امروزه هزینه تولید برق نیروگاه‌های فسیلی به حدود هشت تا 11 سنت و در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به حدود چهار تا پنج سنت برای هر کیلووات ساعت رسیده است از این رو تولید برق تجدیدپذیرها ارزان‌ترین روش تولید انرژی در دنیا است