افزایش ۶۰ درصدی بهره‌وری عملکرد طرح پتروشیمی دنا ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
مدیرعامل پتروشیمی دنا خبر داد

افزایش ۶۰ درصدی بهره‌وری عملکرد طرح پتروشیمی دنا

در حالی پیشرفت طرح پتروشیمی دنا از مرز ۷۵ درصد می‌گذرد که بهره‌وری کلی شرکت طی ۱۰ ماه نسبت به مدت مشابه پارسال ۶۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.