واگذاری توزیع سوخت به بخش خصوصی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
به دستور وزیر نفت

واگذاری توزیع سوخت به بخش خصوصی

وزیر نفت در نامه‌ای دستورات لازم برای توسعه موزون شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت، فراهم کردن شرایط لازم برای تحویل و فروش سوخت از انبارهای پخش به همه جایگاه‌داران و واگذاری سوخت‌رسانی هوایی به بخش خصوصی صاحب صلاحیت را صادر کرد.