نیروی انسانی متخصص؛ مهمترین سرمایه پتروشیمی جم ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

نیروی انسانی متخصص؛ مهمترین سرمایه پتروشیمی جم

کمپانی‌های بزرگ با حضور انسان‌های بزرگ شکل می‌گیرند. از این منظر، مهم‌ترین سرمایه جم، نیروی انسانی متخصص آن است. ا

مدیرعامل جدید پتروشیمی جم معارفه شد ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

مدیرعامل جدید پتروشیمی جم معارفه شد

دکتر محمدرضا رستمی: مهمترین دغدغه ما ایجاد شفافیت و رونق تولید است دکتر محمدرضا سعیدی: جم باید به شرکتی در کلاس جهانی ارتقا یابد