بومی سازی تولید شیرهای اطمینان محافظت از حریق در پالایشگاه‌ها ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
با ۳۰ میلیون صرفه جویی ارزی

بومی سازی تولید شیرهای اطمینان محافظت از حریق در پالایشگاه‌ها

یک شرکت دانش بنیان با تکیه به توان و تخصص نیروی انسانی خود موفق به بومی‌سازی شیرهای اطمینان شده است.