کرونا پتروشیمی ها را پرکار کرد ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

کرونا پتروشیمی ها را پرکار کرد

عضو هیات مدیره شرکت صنایع ملی پتروشیمی گفت: با توجه به بسته بودن مرزها و کند شدن رویه کنترل و اخذ مجوزها، کاهش صادرات را شاهد بودیم، اما مقابله با کرونا نیاز به تجهیزات و امکاناتی دارد که پایه اصلی بخش قابل توجهی از این محصولات در کارخانجات پتروشیمی تولید می‌شوند که باعث افزایش تقاضا در بازارهای جهانی شده است.