سوخت سرویس مدارس ماهانه تا ۱۲۰ لیتر شارژ می‌شود ۰۲ آذر ۱۳۹۸

سوخت سرویس مدارس ماهانه تا ۱۲۰ لیتر شارژ می‌شود

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه نباید سرویس‌های مدارس دریافتی خود از والدین را افزایش دهند، گفت: بر اساس تصمیم‌گیری کارگروه سوخت قرار است بر اساس پیمایش سرویس‌های مدارس و پس از ثبت‌نام رانندگان در سامانه وزارت کشور، ماهانه تا سقف ۱۲۰ لیتر کارت سوخت رانندگان شارژ شود.