لزوم ورود دستگاه‌های امنیتی به انتشار اسناد محرمانه نفتی ۲۳ شهریور ۱۳۹۸

لزوم ورود دستگاه‌های امنیتی به انتشار اسناد محرمانه نفتی

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به انتشار اسناد طبقه‌بندی شده و محرمانه نفتی در خصوص یک مناقصه عمومی توسط یکی از رسانه‌ها، گفت: ‌از نهادهای امنیتی و حراستی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند زیرا انتشار اسناد محرمانه روی آینده سرمایه‌گذاری در ایران تاثیر منفی می‌گذارد.