افزایش محدودیت گازرسانی به صنایع و نیروگاه‌ها ۰۲ دی ۱۴۰۱

افزایش محدودیت گازرسانی به صنایع و نیروگاه‌ها

معاون راهبری شبکه گاز کشور از افزایش میزان محدودیت گازرسانی به صنایع با ادامه روند صعودی مصرف گاز در بخش خانگی خبر داد.