تداوم تولید صنایع کوچک بدون یک ثانیه محدودیت برقی ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

تداوم تولید صنایع کوچک بدون یک ثانیه محدودیت برقی

در حالی که سال‌های گذشته خاموشی برق منازل رخ می‌داد و خط تولید صنایع نیز خاموش می‌شد، اما امسال متولیان صنایع خرد و کلان کشور از جزییات تامین برق و شرایط مطلوب سال جاری نسبت به سال گذشته خبر می‌دهند.