روند افزایشی قیمت نفت ازسرگرفته شد ۱۳ آبان ۱۴۰۱

روند افزایشی قیمت نفت ازسرگرفته شد

قیمت نفت روز جمعه در پی کاهش ارزش دلار، افزایش یافت اما نگرانیها نسبت به دورنمای تقاضای چین برای سوخت، مانع صعود بیشتر قیمت شد.