جزئیات آیین‌نامه استخراج رمزارزها؛ محاسبه بهای انرژی با قیمت‌های صادراتی و نرخ نیما ۲۴ آبان ۱۴۰۱

جزئیات آیین‌نامه استخراج رمزارزها؛ محاسبه بهای انرژی با قیمت‌های صادراتی و نرخ نیما

با توجه به پیشنهاد ارائه شده از سوی معاونت اقتصادی ریاست جمهور آیین‌نامه استخراج رمز دارایی‌ها به تصویب هیئت وزیران رسید و ابلاغ شد.