نشست تخصصی بررسی ظرفیت‌های صرفه‌جویی انرژی برگزار شد ۰۳ مهر ۱۳۹۸

نشست تخصصی بررسی ظرفیت‌های صرفه‌جویی انرژی برگزار شد

نشست تخصصی بررسی ظرفیت‌های صرفه‌جوئی انرژی در کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصحلت نظام برگزار شد.