ادعای رسانه غربی مبنی بر توقیف محموله نفتی ایران از سوی آمریکا پیش از نفتکش مارشال ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
در پی توقیف شناور متخلف با پرچم جزایر مارشال از سوی تهران

ادعای رسانه غربی مبنی بر توقیف محموله نفتی ایران از سوی آمریکا پیش از نفتکش مارشال

یک رسانه غربی در پی توقیف یک فروند کشتی متخلف با پرچم جزایر مارشال از سوی ایران ادعا کرد آمریکا طی روزهای اخیر یک محموله نفتی ایران را در دریا و پیش از این اقدام تهران، توقیف کرده است.