افتتاح رسمی پالایشگاه فاز ۱۳ پارس جنوبی ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

افتتاح رسمی پالایشگاه فاز ۱۳ پارس جنوبی

10 صبح ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۷، پالایشگاه فاز ۱۳ از ارتفاع حدود ۲۰۰ متری و از ویوگالری آن دیدن دارد. آسمان آبی و دریا کمی مواج است و پالایشگاه مانند ساعت کار می‌کند. همه چیز برای افتتاح رسمی از سوی رئیس جمهوری آماده است. این را گروه سه نفره ما در جریان بازدید از بخش‌های مختلف پالایشگاه در کنار مجری این طرح به عینه دید.