نخستین راکتور ملی تولید گاز سنتز در پارس‌جنوبی نصب شد ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

نخستین راکتور ملی تولید گاز سنتز در پارس‌جنوبی نصب شد

مدیرعامل شرکت پتروشیمی دنا گفت: نخستین راکتور ملی تولید گاز سنتز به عنوان قلب تپنده صنعت پتروشیمی که در کارخانه ماشین سازی اراک بدست متخصصان داخلی ساخته شده است در این پتروشیمی نصب شد.

استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای پایداری و تداوم تولید پتروشیمی‌ها ۱۶ آذر ۱۴۰۱
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داد

استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای پایداری و تداوم تولید پتروشیمی‌ها

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: پایداری، تداوم تولید و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود مجتمع‌های پتروشیمی در دستور کار این شرکت است.