صرفه‌جویی حدود ۲۱۰ میلیون مترمکعب گاز حاصل بازیابی گازهای مشعل ۲۱ خرداد ۱۴۰۱
در ۵ سال گذشته محقق شد

صرفه‌جویی حدود ۲۱۰ میلیون مترمکعب گاز حاصل بازیابی گازهای مشعل

مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد از صرفه‌جویی حدود ۲۱۰ میلیون مترمکعب گاز حاصل از بازیابی گازهای مشعل در پنج سال گذشته خبر داد.