ضرورت توجه به مسائل پدافند غیرعامل در مجتمع گاز پارس جنوبی ۰۳ اسفند ۱۴۰۱
معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور تأکید کرد

ضرورت توجه به مسائل پدافند غیرعامل در مجتمع گاز پارس جنوبی

معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: نگاه به مسائل کلیدی و حیاتی پدافند غیرعامل در مجتمع گاز پارس جنوبی به‌خوبی نهادینه شده و ضرورت توجه به این موضوعات در اولویت است.