نگاه ویژه وزارت نیرو برای جذب و نگهداشت منابع انسانی در استان سیستان و بلوچستان ۳۰ آبان ۱۴۰۱
معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو در حاشیه نمایشگاه صنعت برق مطرح کرد:

نگاه ویژه وزارت نیرو برای جذب و نگهداشت منابع انسانی در استان سیستان و بلوچستان

معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو با بیان اینکه در شرکت برق منطقه‌ای استان سیستان‌وبلوچستان خلاقیت‌های منحصر بفردی برای توسعه و نگهداشت نیروی انسانی صورت گرفته است، گفت: در وزارت نیرو نگاه ویژه‌ای به برخی از استان‌ها از جمله سیستان‌و‌بلوچستان، خوزستان و غیره به منظور جذب و نگهداشت منابع انسانی وجود دارد.