آسیا همچنان محرک اصلی بازار مصرف نفت در ۲۰۲۳ ۰۹ اسفند ۱۴۰۱

آسیا همچنان محرک اصلی بازار مصرف نفت در ۲۰۲۳

تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۳ نسبت به ۲۰۲۲ رشد ۲.۳۱ میلیون بشکه‌ای را نشان می‌دهد. در این میان چین و هند همچنان بزرگ‌ترین محرک اصلی بازار مصرف نفت در این سال هستند.