۱۰ میلیون تومان، جزای شرکت آلوده کننده دریای خارگ ۰۸ بهمن ۱۴۰۱
رئیس اداره حقوقی محیط زیست استان بوشهر اعلام کرد:

۱۰ میلیون تومان، جزای شرکت آلوده کننده دریای خارگ

رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از محکومیت قطعی یکی از شرکت‌های مستقر در جزیره خارگ به دلیل آلوده کردن دریا و صدور جریمه ۱۰ میلیون تومانی خبر داد.