آمادگي صنعت برق در لحظه تحويل سال با بيش از 20 هزار نيروي عملياتي ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

آمادگي صنعت برق در لحظه تحويل سال با بيش از 20 هزار نيروي عملياتي

مدیرعامل توانیر گفت: به منظور حفظ پايداري شبكه برق كشور، در ايام نوروز و به ويژه لحظه تحويل سال، بيش از 20 هزار نفر از همكاران در بخش‌هاي مختلف صنعت برق مشغول به كار خواهند بود .