رشد ۹ درصدی بارش‌ها نسبت به پارسال و کاهش ۱۵ درصدی نسبت به میانگین بلندمدت ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
دفتر اطلاعات و داده‌های آب شرکت مدیریت منابع آب گزارش داد:

رشد ۹ درصدی بارش‌ها نسبت به پارسال و کاهش ۱۵ درصدی نسبت به میانگین بلندمدت

تازه‌ترین گزارش دفتر اطلاعات و داده‌های آب شرکت مدیریت منابع آب نشان می‌دهد میزان بارندگی‌ها در کشور از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه ۱۴۰۱) تا روز نهم اردیبهشت ماه به ۱۸۴.۳ میلیمتر رسید که نسبت به سال آبی گذشته ۹ درصد رشد را نشان می‌دهد، اما همچنان نسبت به دوره بلندمدت کاهش ۱۵ درصدی دارد.