سدسازی ترکیه رودخانه ارس را خشک می‌کند ۰۵ بهمن ۱۴۰۱
متخصص اگروتکنولوژی:

سدسازی ترکیه رودخانه ارس را خشک می‌کند

متخصص اگروتکنولوژی و زراعت گفت: در صورتی که ۲ سد دیگر ترکیه با نام‌های "توزلوجا" و "سویله مز" آبگیری شود، هیچ آوردی از شاخه بین گول داغ رودخانه ارس به ایران نخواهد آمد .