متخصصان داخلی موفق به راه‌اندازی شبیه‌ساز چند منظوره حفاری ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

متخصصان داخلی موفق به راه‌اندازی شبیه‌ساز چند منظوره حفاری

تنها شبیه‌ساز فوق مدرن و چند منظوره حفاری در کشور، با تلاش های شبانه‌روزی متخصصان توانمند داخلی در مرکز تحقیقات دانشگاه صنعت نفت راه اندازی شد.