رشد26 درصدی درآمد مبین وان کیش در سه ماهه نخست امسال ۲۳ تیر ۱۳۹۸

رشد26 درصدی درآمد مبین وان کیش در سه ماهه نخست امسال

شرکت مبین وان کیش در دوره یک ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 1398 از محل فروش و یا ارائه خدمات مبلغ 89085 میلیون ریال درآمد داشته است.