افزایش حاشیه سود پتروشیمی‌ها با ایجاد سرویس‌های جانبی متمرکز ۱۹ آذر ۱۳۹۸

افزایش حاشیه سود پتروشیمی‌ها با ایجاد سرویس‌های جانبی متمرکز

مدیر عامل شرکت مبین انرژی خلیج فارس گفت: ایجاد سرویس‌های متمرکز (یوتیلیتی) در مناطق ویژه پتروشیمی باعث کاهش هزینه تولید و افزایش حاشیه سود مجتمع‌های پتروشیمی تولیدی خواهد شد.