تبدیل انرژی خورشید به برق و بخار آب ۲۹ تیر ۱۳۹۹

تبدیل انرژی خورشید به برق و بخار آب

دانشمندان نوعی مبدل تبدیل انرژی را طراحی کردند که با بازدهی ۸۵ درصد انرژی خورشید را به نیروی الکتریکی و بخار آب تبدیل می‌کند.