تعمیر تنها دستگاه پرو ور سیار مناطق نفتخیز جنوب در شرکت آغاجاری ۱۰ شهریور ۱۴۰۱

تعمیر تنها دستگاه پرو ور سیار مناطق نفتخیز جنوب در شرکت آغاجاری

تنها دستگاه پرو ور سیار در مناطق نفتخیز جنوب به دست متخصصان شرکت نفت و گاز آغاجاری در خوزستان با بیش از ۴۰ میلیارد صرفه جویی تعمیر و راه‌اندازی شد.