ساخت مبدل حرارتی تجهیزات تزریق نیتروژن برای نخستین‌ بار در ایران ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
به همت متخصصان خدمات فنی شرکت ملی حفاری انجام شد

ساخت مبدل حرارتی تجهیزات تزریق نیتروژن برای نخستین‌ بار در ایران

رئیس اداره نگهداری و تعمیرات مدیریت خدمات فنی شرکت ملی حفاری گفت: متخصصان این واحد برای نخستین‌ بار با استفاده از توانمندی‌های داخلی موفق به طراحی و ساخت یک دستگاه مبدل حرارتی تجهیرات تزریق نیتروژن شدند.

بازگشت دو واحد بخار نیروگاه اصفهان به شبکه سراسری تولید برق ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

بازگشت دو واحد بخار نیروگاه اصفهان به شبکه سراسری تولید برق

با اتمام بخش دیگری از تعمیرات واحدهای بخار نیروگاه اصفهان، واحدهای شماره یک و دو این نیروگاه دوباره به مدار تولید برق بازگشت.