تعمیرات دوره ای واحدهای ۳۷.۵ مگاواتی بخار نیروگاه اصفهان آغاز شد ۱۶ مهر ۱۴۰۱
با شروع فصل تعمیرات نیروگاهی؛

تعمیرات دوره ای واحدهای ۳۷.۵ مگاواتی بخار نیروگاه اصفهان آغاز شد

مدیر دفتر مهندسی نیروگاه اصفهان از آغاز تعمیرات دوره ای واحدهای ۳۷.۵ مگاواتی این نیروگاه به مدت ۷ روز با هدف آمادگی تولید پایدار انرژی الکتریکی خبر داد.