تضمین بازارهای انرژی ایران فوری‌ترین دستاورد سفر رئیس‌جمهوری به چین است ۰۲ اسفند ۱۴۰۱
سخنگوی اقتصادی دولت:

تضمین بازارهای انرژی ایران فوری‌ترین دستاورد سفر رئیس‌جمهوری به چین است

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: تأمین امنیت انرژی چین و تضمین بازارهای انرژی برای ایران از فوری‌ترین دستاوردهای سفر رئیس‌جمهوری به چین است که اثر خود را بر اقتصاد ایران می‌گذارد.