برق بغداد باز هم معاف از تحریم شد ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

برق بغداد باز هم معاف از تحریم شد

وزیر امور خارجه آمریکا پس از آن که کابینه مصطفی الکاظمی موفق شد از پارلمان رأی اعتماد بگیرد، با نخست‌وزیر جدید عراق تلفنی گفت‌وگو کرد.