احتمال افت ۲۵ دلاری قیمت نفت ۲۱ دی ۱۴۰۱
بارکلیز پیش‌بینی کرد

احتمال افت ۲۵ دلاری قیمت نفت

بارکلیز پیش‌بینی کرد که در صورت تشدید روند کاهشی در بازارهای جهانی نفت خام، قیمت این کالای راهبردی تا ۲۵ دلار افت را تجربه می‌کند.