شرکت‌های دانش‌بنیان مولد و دوستدار محیط زیست هستند ۲۹ آبان ۱۴۰۱
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

شرکت‌های دانش‌بنیان مولد و دوستدار محیط زیست هستند

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان مولد و دوستدار محیط زیست کشور هستند و تولیدات آنها با محیط زیست همخوانی دارد.