سازمان ملل: لایه ازون قابل ترمیم است ۲۰ دی ۱۴۰۱

سازمان ملل: لایه ازون قابل ترمیم است

سازمان ملل متحد می‌گوید: اقدامات جامعه انسانی در جهان برای نجات لایه ازون موثر واقع شده و می‌توان به مرمت کامل آن در چند دهه امیدوار بود.