احتمال افزایش قیمت نفت عربستان برای فروش به آسیا ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

احتمال افزایش قیمت نفت عربستان برای فروش به آسیا

به دنبال تقویت قیمت شاخص نفت دبی در ماه گذشته، انتظار می رود عربستان در ماه آوریل قیمت انواع نفت فروشی خود در بازار آسیا را افزایش دهد.